Informuojame, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. katės, šunys ir šeškai privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre. Už katės, šuns ar šeško paženklinimą mikroschema ir įregistravimą Gyvūnų augintinių registre atsako jų laikytojas ar savininkas. Nuo 2021 m. gegužės 1 d. naujai atvesti šunys, katės, šeškai turi būti suženklinti mikroschemomis ir užregistruoti per keturis mėnesius, o iki 2021 m. gegužės mėn. atvesti gyvūnai turi būti suženklinti mikroschemomis ir registruoti per metus, t. y. iki 2022 m. gegužės 1 d., bet ne vėliau kaip iki perdavimo kitam savininkui ar laikytojui. Daugiau skaitykite Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46424/asr

 Socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams iki 2022 m. gegužės 1 d. iš valstybės biudžeto yra kompensuojamos gyvūnų augintinių, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo išlaidos. Kompensacijos suma už vieno gyvūno augintinio paženklinimą ir registravimą negali viršyti 15 eurų ir kompensuojama ne daugiau kaip už tris gyvūnus.

Jei socialinės pašalpos gavėjų ar gyvūnų augintinių globėjų prižiūrimi augintiniai buvo paženklinti iki 2021 m. gruodžio 29 d. (LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1145), kompensacijos bus mokamos tiesiogiai gyvūnų augintinių savininkams ir globėjams, pateikusiems reikalingus dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Reikia pateikti pažymą, gautą iš savivaldybės administracijos, patvirtinančią, kad augintinio savininkas gauna socialinę pašalpą, ir prašymą dėl išlaidų už socialinės pašalpos gavėjui arba gyvūnų globėjui suteiktas paslaugas. Gyvūnų globėjai privalės NMA pateikti paslaugų teikėjo už suteiktas paslaugas išrašytos sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros bei apmokėjimo už gautas paslaugas įrodymo dokumentą.

       Jeigu socialinės pašalpos gavėjai, ar augintinių globėjai ženklins ir registruos savo augintinius po 2021 m. gruodžio 29 d. (LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1145 įsigaliojimo), kompensacijos bus mokamos procedūras atlikusiems veterinarijos gydytojams ir specialius mokymus baigusiems žmonėms. Socialinės pašalpos gavėjas paslaugų teikėjams turi pateikti pažymą, gautą iš savivaldybės administracijos, patvirtinančią, kad jam skiriam socialinė pašalpa. Kompensacijos už gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą bus mokomos tik, jei gyvūnas atvestas iki 2021 m. gegužės 1 d.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija:

Ženklinimas

Registracija

Kokius gyvūnus turiu  ženklinti ir registruoti?

Po 2021 m. gegužės 1 d. ir vėliau atvesti katės, šunys ir šeškai turi būti paženklinti mikroschemomis per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

Iki 2021 m. gegužės 1 d. atvesti katės, šunys ir šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschemomis, turi būti paženklinti iki 2022 m. gegužės 1 d., bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

Kiti gyvūnai augintiniai ženklinami (LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių 16 punkte) nurodytomis mikroschemomis savanoriškai ir jų paženklinimo terminai nėra taikomi.

Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas yra atsakingas už laikomos paženklintos katės, šuns ar šeško įregistravimą į Gyvūnų augintinių registrą.

Kitam savininkui ar laikytojui galima perduoti tik Gyvūnų augintinių registre įregistruotą katę, šunį ar šešką.

Gyvūnų augintinių registre registruojami Lietuvos Respublikoje gyvenančių fizinių asmenų ar veiklą vykdančių juridinių asmenų mikroschemomis paženklinti katės, šunys, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai.

Katės, šunys ir šeškai, paženklinus juos mikroschema taisyklių turi būti įregistruoti.

Gyvūnų augintinių registre iš karto po jų paženklinimo mikroschema, išskyrus atvejus, kai po katės, šuns ir šeško paženklinimo veterinarijos gydytojai ir ženklintojai neturi galimybės iš karto įvesti gyvūno augintinio duomenų į Gyvūnų augintinių registrą, bet privalo tai padaryti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno augintinio paženklinimo.

.

Kokiu būdu?

−    Šunims, katėms ir šeškams poodinė mikroschema įterpiama po oda tarp menčių.
−    Kiti gyvūnai augintiniai ženklinami poodine mikroschema atsižvelgiant į ženklinamo gyvūno augintinio rūšies ypatumus taip, kad nebūtų pažeista ženklinamo gyvūno augintinio gerovė.

−    Šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, kurie yra paženklinti mikroschema registruojami Gyvūnų augintinių registre.

Kur galiu kreiptis?

Gyvūnus augintinius gali ženklinti į ŽŪIKVC tvarkomą ir viešai skelbiamą Veterinarijos gydytojų ir ženklintojų, turinčių prieigą prie Gyvūnų augintinių registro, sąrašą įtraukti veterinarijos gydytojai ir ženklintojai.

Sąrašas skelbiamas čia: https://www.vic.lt/blog/2021/09/30/zenklinti-augintinius-gales-ne-tik-ve...

Gyvūnų augintinių registre registruoti gali:

  • Į ŽŪIKVC tvarkomą ir viešai skelbiamą Veterinarijos gydytojų ir ženklintojų, turinčių prieigą prie Gyvūnų augintinių registro, sąrašą įtraukti veterinarijos gydytojai ir ženklintojai.

Teritoriniai VMVT padaliniai gali registruoti tik  į Lietuvos Respubliką perkeltus ar įvežtus  į Lietuvos Respubliką gyvūnus augintinius.

Kokius dokumentus turiu pateikti?

  • užpildytą ir pasirašytą prašymą (du egzempliorius),
  •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • ir /(ar) gyvūno augintinio kilmės patvirtinimo dokumentą (jeigu gyvūno augintinio savininkas turi ir nori, kad Gyvūnų augintinių registre būtų nurodyta gyvūno augintinio veislė).

Į Lietuvos Respubliką gyvūnus augintiniams:

  • užpildytą ir pasirašytą prašymą (du egzempliorius),
  •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • ir /(ar) gyvūno augintinio kilmės patvirtinimo dokumentą (jeigu gyvūno augintinio savininkas turi ir nori, kad Gyvūnų augintinių registre būtų nurodyta gyvūno augintinio veislė).
  • gyvūno augintinio pasą ,
  • ir (ar) gyvūno perkėlimo ar įvežimo sertifikatą (nekomerciniais tikslais perkeliamų iš trečiųjų šalių atveju – sertifikatą)

Svarbu: savininkas turi sudaryti galimybę valstybiniam veterinarijos gydytojui patikrinti gyvūno augintinio tapatybę.

Kiek laiko užtrunka?

Gyvūno augintinio paženklinimas yra keletą minučių užtrunkanti procedūra. Dėl gyvūno augintinio paženklinimo rekomenduojama iš anksto sutarti dėl atvykimo laiko pas veterinarijos gydytoją. 

Veterinarijos gydytojai ir VMVT teritoriniai padaliniai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gyvūno savininko prašymo gavimo dienos turi įvesti duomenis į Gyvūnų augintinių registrą.
Gyvūnas augintinis laikomas įregistruotu, kai ŽŪIKVC, asmens duomenis, gautus iš Gyventojų registro, sulygina su pagal šias taisykles suvestais asmens duomenimis, nenustato klaidų, suformuoja ir į Gyvūnų augintinių registro duomenų bazę įrašo registro duomenis.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla