Darbo paieškos išmoka: kas keičiasi nuo sausio 1 d.?

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Užimtumo įstatymo 48(1) straipsnio pakeitimui, yra pratęstas darbo paieškos išmokos mokėjimas ir papildytos jos skyrimo sąlygos.

KAM IŠMOKA PRIKLAUSYS 2021 METAIS? 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. į darbo paieškos išmoką galės pretenduoti asmenys, atitinkantys šias sąlygas:

 • asmeniui suteiktas bedarbio statusas;
 • bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
 • asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė ne anksčiau kaip 3 mėn. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino;
 • asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

KEIČIASI MOKĖJIMO TRUKMĖ

Darbo paieškos išmoka bus mokama viso karantino laikotarpiu ir dar 1 mėnesį jam pasibaigus.

KEIČIASI DARBO PAIEŠKOS IŠMOKOS DYDIS

Darbo paieškos išmokos dydis bus 33 proc. MMA, galiojusios tą mėnesį, už kurį mokama darbo paieškos išmoka.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. MMA padidinus iki 642 eurų, darbo paieškos išmoka nuo sausio mėn. sieks 211,86 euro (mokėsime vasario mėn.).

PAPILDYTOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS:

 • atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui ir praėjus 1 mėnesiui;
 • asmuo pateikia Užimtumo tarnybai prašymą nutraukti darbo paieškos išmokos mokėjimą.

DARBO PAIEŠKOS IŠMOKOS PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA

Gavusiems darbo paieškos išmoką iki gruodžio 31 dienos:

 • asmenims, kurie turėjo teisę į darbo paieškos išmoką iki 2020 m. gruodžio 31 d., t. y. 2020 m. gruodžio 31 dieną išmoką dar gavo, ir atitiks naujas įstatymo nustatytas darbo paieškos išmokos skyrimo sąlygas nuo 2021 m. sausio 1 d. – išmoka bus mokama toliau, vadovaujantis naujo įstatymo nuostatomis. PRAŠYMO skirti darbo paieškos išmoką PATEIKTI NEREIKĖS.

Gavusiems darbo paieškos išmoką, kurios mokėjimas baigėsi anksčiau nei gruodžio 31 d. ir šiuo metu vis dar registruotiems Užimtumo tarnyboje:

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto elektroniniu parašu pasirašytą Prašymą reikia siųsti priskirtam specialistui (originalo pateikti nereiks);

arba

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto reikia siųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą Prašymą Jums priskirtam specialistui (originalą pateikiant per 3 mėnesius karantinui pasibaigus);
 • užpildytą ir pasirašytą Prašymą taip pat galima siųsti į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

Neregistruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims:

 • Prašymas teikiamas registruojantis elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia;
 • jei elektroninė paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ neprieinama, registruojantis telefonu Klientų aptarnavimo skyriuje pagal gyvenamąją vietą.

Informacija iš https://uzt.lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai-apie-darbo-paieskos-ismoka-dpi/   2021.01.05

Joomla templates by a4joomla