Vladas ButlerisAntanas GASPERAITIS

Parašęs savo penkiatomę autobiografinių knygų „Už ką?" seriją, jos autorius Vladas Butleris (1887-1945 m.) pamini, kad jų giminė kilusi iš Irlandijos (Airijos) bajorų. Jo protėvis Valteris 17 amž. pirmoje pusėje įsikūręs Lietuvoje, Kauno gubernijos ribose, į kurias tuomet įėjo ir Ukmergės (Vilkmergės pavadinimu) apskričiai priklausiusi Utena su savo valsčiais.

Vladas Butleris
Minėtoje „Už ką?" knygoje Vladas Butleris rašė: „Mano tėvas (Tadas - aut. past.) gimė mūsų šeimos dvare Repšionyse 1822 m. spalio 29 d. Jis įgijo aukštąjį moksą ir turėjo susisiekimo inžinieriaus diplomą. Būdamas liberališkų pažiūrų, daug dirbo valstiečiams išvaduoti ir, kai baudžiava jau buvo panaikinta, buvo valstiečių išrinktas Vilkmergės (Ukmergės) apskrities Taikos tarėju. Neilgai trukus, 1863 m., Muravjovas, slopindamas tų metų sukilimą, mano tėvą išsiuntė į Sibirą, o esančius Kauno gubernijoj jo dvarus (Desiukiškių, Leliūnų su miesteliu ir apylinkėmis, Jotiškių ir Periškių) sekvestravo ir 1865 m. gruodžio 10 d. vyriausybės įsakymu pardavė iš varžytynių."

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla