1.1. Kas privalo atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?

Valdų duomenis privalo atnaujinti pareiškėjai, pageidaujantys gauti tiesiogines išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat pareiškėjai, gaunantys paramą pagal su plotu susijusias KPP priemones: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir kt..

  1. 2.Kas kiek laiko žemės ūkio valdų valdytojai privalo atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, žemės ūkio valdų valdytojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Valdos duomenys turi būti atnaujinti ne mažiau kaip vieną kartą per metus, iki einamųjų metų gruodžio 31 d., tačiau siekiant išvengti klaidų ir netikslumų, žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu, taip pat taupyti žemdirbių laiką, siekiame, kad žemės ūkio valdos duomenys būtų atnaujinti dar iki deklaravimo pradžios, tai ypač svarbu didesnius plotus deklaruojantiems ūkininkams ir asmenims, kurie žemės sklypus valdo bendrosios dalinės nuosavybės teise. Būtent dėl pastarųjų kyla daugiausiai nesklandumų deklaruojant žemės ūkio naudmenas. Jeigu kitų bendrasavininkių sutikimu vienas iš bendrasavininkių nori deklaruoti ne tik jam priklausančią sklypo dalį, turėtų turėti nuomos/panaudos sutartį su kitais bendrasavininkiais arba raštišką jų sutikimą, kad jiems priklausančią žemės sklypo dalį deklaruos kitas asmuo. Šiuos dokumentus reikia pateikti skyriaus specialistui.

  1. 3.Kokius pokyčius privalu nurodyti žemės ūkio valdos duomenyse?

Valdos atnaujinimo metu atnaujinami asmens kontaktiniai duomenys, žemės sklypų valdymo duomenys ir kt. Atnaujinti duomenis privalu net ir tuomet, jeigu nuo paskutinio valdos duomenų atnaujinimo valdoje pokyčių neįvyko (šį faktą asmuo patvirtina parašu). Nepakitusius valdos duomenis galima atnaujinti ir kasmetinio žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metu, tačiau labai dažnai pasitaiko, kad pasikeitimų, kuriuos būtina pažymėti Valdų registro informacinėje sistemoje, įvyksta. Pasikeitimai dažniausiai būna susiję su asmenų žemės naudojimo teisės pasikeitimais (pasibaigę žemės sklypų panaudos, nuomos sutarčių terminai, įsigyjami ar parduodami/dovanojami sklypai ar jų dalys ir t. t. ). Taip pat pasitaiko atvejų, kuomet deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas ženkliai skiriasi nuo įregistruoto Valdų registro informacinėje sistemoje. To būti neturėtų. Prašome kuo skubiau susisiekti su seniūnijoje dirbančiu atsakingu skyriaus specialistu ir atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis. Šiuo metu tą padaryti yra pats tinkamiausias laikas, kadangi vėliau, prasidėjus darbymečiui, ūkininkai koncentruojasi į darbus laukuose, o ne į dokumentų tvarkymą.

4. Kokios pasekmės laukia valdytojų, kurie laiku neatnaujina valdos duomenų?

Nustačius, kad valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, inicijuojamas valdos išregistravimas ir ji automatiškai išregistruojama.

Išregistravus žemės ūkio valdą, asmuo nebetenka teisės į paramą, t. y. praranda galimybę teikti paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat nebegali dalyvauti įvairiose investicinėse Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonėse ir veiklose.

  1. 5.Kokiu būdu valdų valdytojai gali atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?

Žemės ūkio valdos duomenis atnaujinti galima trimis būdais:

• seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras;

•VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti;

• savarankiškai prisijungus www.epaslaugos.lt

6. Norint atnaujinti žemės ūkio valdą reikia pateikti šiuos dokumentus:

• valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą;

Jeigu valdoje įvyko pokyčių, papildomai pateikiami šie dokumentai:

• žemės nuosavybės dokumentus (VĮ Registrų centro išrašus);

• žemės sklypo nuomos/panaudos sutartis (įregistruotas arba neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre),

• valstybinės žemės plotų naudojimo teisės patvirtinimo dokumentus.

Dėl žemės ūkio valdų atnaujinimo prašome telefonu arba elektroniniu paštu kreiptis į Kaimo ir bendruomenių reikalų specialistus, dirbančius seniūnijose. Pasirašyti valdos duomenų atnaujinimo prašymus, siekiant išvengti artimų kontaktų, bus galimybė žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metu, t. y. nuo balandžio 12 d.

Skyriaus specialistų dirbančių seniūnijose kontaktiniai duomenys:

Saldutiškio sen. (antradienis, ketvirtadienis) – specialistė Birutė Kazlauskienė (tel. 8 389 36842, 8 698 52690), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Kuktiškių sen. (trečiadienis) - specialistė Birutė Kazlauskienė (tel. 8 389 33244, 8 698 52690), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Užpalių sen. (pirmadienis, trečiadienis, penktadienis) - specialistas Kęstutis Šileikis (tel. 8 618 87723), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Vyžuonų sen. (antradienis, ketvirtadienis) - specialistas Kęstutis Šileikis (tel. 8 618 87723), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Sudeikių sen. (pirmadienis, antradienis) - specialistė Zita Ramoškienė (tel. 8 389 34319), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Tauragnų sen.(trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) - specialistė Zita Ramoškienė (tel. 8 389 32112), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Leliūnų sen. (visos darbo dienos) - specialistė Jolanta Guigienė (tel. 8 389 60757, 8 620 71245), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Utenos sen. (visos darbo dienos) - specialistė Aistė Bernotienė (tel. 8 389 48344, 8 698 52399) , el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

Daugailių sen. (visos darbo dienos, 8:00 – 14:45 val.) – specialistė Lina Pakalnienė (tel. 8 389 35940, 8 698 52344), el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Joomla templates by a4joomla