PProjekto logoakalnių moterų užimtumo centras dalyvauja projekto „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 - 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo.2.3. Priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ veiklose. Šios priemonės tikslas - skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomenėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo. Pakalnių moterų užimtumo centras, pateikęs projektą „Žaidimo ir poilsio zonų kūrimas“, gavo finanasavimą ir įsigijo medines lauko supynes bei kitas priemones skirtas vaikų žaidimo aikštelei. 

Joomla templates by a4joomla