soc darbo apsaugos ministerijaUtenos rajono savivaldybėje įsibėgėjo 2020 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis finansuojama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimas. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

 Utenos rajono 10 išplėstinių seniūnaičių sueigų vertino ir atrinko projektų paraiškas, kurios labiausiai atitiko socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius bei interesus.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. AĮ-630 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AĮ-275 „Dėl asmens, atsakingo už priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. administravimą, paskyrimo ir lėšų paskirstymo“ pakeitimo“ patvirtintas finansuojamų 15 pareiškėjų sąrašas, įgyvendinant 2020 m. minėtą Priemonę Utenos rajono savivaldybėje (pridedama).

 

projekt sraas

❗️Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą Priemonę Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. rasite čia: https://www.utena.lt/…/919-nevyriausybiniu-organizaciju-ir-…

Joomla templates by a4joomla